ANGÅENDE COVID 19

Så här står det hos Folkhälsomyndigheten, i skrivande stund (19/1 2022). Under finns en liten lista som sammanfattar folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vill du se dem i sin helhet: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/fritidsaktiviteter-for-barn-och-unga/#forebyggande.

”Fritidsaktiviteter, kultur och fysisk aktivitet främjar både den fysiska och psykiska hälsan. Folkhälsomyndigheten har vägt samman hälsoeffekterna och med hjälp av förebyggande smittskyddsåtgärder kan många av barns och ungas fritidsaktiviteter även fortsatt bedrivas.”

  • Stanna hemma vid symtom! Gäller förstås både deltagare och ledare.

  Dela inte tex vattenflaska med kompisarna.

– Folkhälsomyndigheten har allmänna råd som innebär att personer över 18 år som kan vaccinera sig, men som inte gjort det, bör ta särskild hänsyn och vidta försiktighetsåtgärder. För ovaccinerade vuxna är det extra noga att skydda sig själva och andra mot att bli smittad och undvika platser med trängsel.

  • Vi tar emot ett begränsat antal deltagare i grupperna. Anpassat efter ålder på deltagarna samt lokalens storlek.
  • Folkhälsomyndighetens rekommendation är att begränsa antalet besökare som till exempel vårdnadshavare i så stor utsträckning som möjligt. Vi vill att alla ska känna sig välkomna men visst hjälps vi åt där? Att fortsätta ta ett gemensamt ansvar.
  • Hos oss finns möjligheter till god handhygien. Både genom handtvätt och handsprit.

  Våra lokaler har ventilation anpassad för många människor och mycket aktivitet.

MAIL: MINNA@MOVE2DANCE.SE